چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393
توسط: سمیرا


در دایره المعارف معروف "آمریکانا" چاپ 1962 جلد 15 صفحه 307 اینگونه آمده است:
«از زبان های تورکی که درایران رایج است و زبان مادری اغلب مردم خراسان و آذربایجان و قشقایی ها را تشکیل می دهد یک زبان ترکیبی و دارای منظم ترین گرامرهای دنیاست . این زبان یک قسمت اصلی (ریشه) درافعال دارد که پسوندهای زمان و شخص و جمع به آن ریشه به طور منظم و با قاعده اضافه می شود. به این جهت، زبانی فوق العاده صرف پذیر و با قدرت بیان و روشن و دقیق است.»
عکس: ‏(( لطفاً این نوشته را به اشتراک بگذارید )) در دایره المعارف معروف

عکس: ‏وقتی خواست تحصیل به زبان مادری به ورزشگاهها کشیده می شود تهران، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393
توسط: سمیرا


242.gif

Tabib sen elleme benim yaramı
Beni bu dertlere salanı getir
Kabul etmem bir gün eksik olursa
Benden bu ömrümü çalanı getir
Git ara bul getir, saçlarını yol getir
Bir kor oldu gömülüyor özümde
Nağme nağme iniliyor sazımda
Dünyayı verseler yoktur gözümde
Dili bülbül, kaşı kemanı getir
Git ara bul getir, saçlarını yol getir
Merhamet etmiyor gözümün yaşına
Sen derman arama boşu boşuna
Ölürsem, mezarımın başına
Hayatıma sebep olanı getir.

Git ara bul getir, saçlarını yol getir
78001175258832379334.gif

48689c97ca09ced16a11dce5bfd2d6b8-425